• Geskiedenis van die skool

  Die Gouties het 'n baie trotse geskiede-nis wat al oor die 50 jaar strek. Lees die blad en kry die gevoel waarvandaan die Gouties kom en waarheen hulle onderweg is (KLIEK)

 • Vakrigtings

  Voornemende Gr.10-leerders sal baat vind by die powerpoint-aanbieding wat vakrigtings-en keuses aanbetref. Doen jouself 'n guns en lees dit. (KLIEK)

 • Gedragskode

  'n Goed omskrewe gedragskode is 'n moet vir elke skool waar na orde en dissipline gestreef word. Lees hier wat diegedragskode by die Gouties behels.  (KLIEK)

 • Gr. 9 Beroepsinligting

  Gr 9-leerders is  verward en onkundig oor watter vakke hulle in Gr. 10 moet neem.  Die aaghegte powerpoint-presen-tation kan hulle help. (KLIEK)

 • Prestasiebeleid

  Die Gouties se prestasiebeleid word tans hersien en sal binnekort hier gepubli-seer word. 

 • Lewenswetenskappe

  'n Lewenswetenskap webwerf vir onder-wysers, leerders en ouers kan hier teen minimale pryse bestel word. (KLIEK)