• Geskiedenis van die skool

  Die Gouties het 'n baie trotse geskiede-nis wat al oor die 50 jaar strek. Lees die blad en kry die gevoel waarvandaan die Gouties kom en waarheen hulle onderweg is (KLIEK)

 • Vakrigtings

  Voornemende Gr.10-leerders sal baat vind by die powerpoint-aanbieding wat vakrigtings-en keuses aanbetref. Doen jouself 'n guns en lees dit. (KLIEK)

 • Gedragskode

  'n Goed omskrewe gedragskode is 'n moet vir elke skool waar na orde en dissipline gestreef word. Lees hier wat diegedragskode by die Gouties behels.  (KLIEK)

 • Gr. 9 Beroepsinligting

  Gr 9-leerders is  verward en onkundig oor watter vakke hulle in Gr. 10 moet neem.  Die aaghegte powerpoint-presen-tation kan hulle help. (KLIEK)

 • Prestasiebeleid

  Die Gouties het 'n deeglik uitgewerkte prestasiebeleid wat sorg dat geen leerder te na gekom word ten tye van die twee  prysuitdelings nie. (KLIEK)

 • Lewenswetenskappe

  'n Lewenswetenskap webwerf vir onder-wysers, leerders en ouers kan hier teen minimale pryse bestel word. (KLIEK)

Onderwyspersoneel

Die Gouties het in 2016 opnuut daarin geslaag om deur die Departement van Onderwys as die beste presterende skool in die distrik aangewys te word. Ons opregte dank aan die klas van 2016 en die onderwysers wat hulle onderrig het.

LEES ONS GOUTIEKIE HIER